Publicerad: måndag, 24 februari, 2020 - 15:39Uppdaterad: måndag, 24 februari, 2020 - 17:45
  • Föreningen Rädda Lumparns våtmark i Jomala. Foto: Felix Quarnström.

Våtmarkerna drabbas av högt vattenstånd

Föreningen Rädda Lumparns våtmark i Jomala är helt översvämmad och sedimenten med näringsämnen kan flöda fritt ut i Lumparn. Den rapporten fick Ålands Radio av en lyssnare idag.

Carina Aaltonen i föreningen säger att det är svårt att åtgärda översvämningen just nu när vattennivån är så extremt hög.
- Nu handlar det om att vänta tills vattnet sjunker undan, säger hon.

Våtmarken är inte för lågt belägen eftersom våtmarker ska anläggas i sänkor, men den är kanske för liten för ett så stort avrinningsområde tror Carina Aaltonen.

Vattenbiolog Susanne Vävare vid landskapets miljöbyrå säger att det extrema vattenståndet gör att allt översvämmas. Och alla våtmarker och alla översvämningar på jordbruksmarker bidrar till att det åker ut mera näringsämnen i havet.
- Den här våtmarken är antagligen dimensionerad för normalförhållanden, säger Susanne Vävare.