Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 27 september, 2023 - 06:03Uppdaterad: onsdag, 27 september, 2023 - 07:49
  • Testet sänds även i Ålands Radio. Arkivblid.

Varningssignaler på hela Åland kl.13 – årligt test i dag

De ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas i hela landskapet i dag, onsdagen den 27 september 2023, klockan 13.00  

Testet görs årligen och samtliga larmapparater som finns utplacerade i landskapet ljuder då samtidigt. Testen sänds även i Ålands radio.  

Övriga radiokanaler som hörs inom landskapet övertas vid 8:55 och 11:00 för att varna inför testet. 

Först testas den allmänna farosignalen som är en stigande och fallande signal som pågår i 60 sekunder och därefter fara över-signalen som är en ihållande ton i 60 sekunder. Testet tar ungefär två minuter i anspråk.  

Eventuella anmärkningar gällande signalernas hörbarhet kan göras till vederbörande räddningschef. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »