Publicerad: tisdag, 19 november, 2019 - 05:58
  • Mats Perämaa, foto: Malin Lundberg

Varnar för att nya fonden kan missbrukas

Finansminister Mats Perämaa (Lib) anser att tillväxt- och hållbarhetsfonden på 50 miljoner euro är en av den avgående landskapsregeringens bästa och viktigaste satsningar. På samma gång ser han en fara i att kommande landskapsregering använder pengarna till annat än de är tänkta för.

För att stävja ett sådant missbruk vill han se tydliga regler för hur pengarna får användas samt att reglerna faktiskt följs.

– En arbetsgrupp som ska ta fram ett regelverk för hur man använder de här pengarna har tillsatts. Här vill jag lyfta ett varningens finger för jag tror att det kan vara frestande för vem som helst, kanske till och med för min efterträdare, att i en situation då vi har bekymmer med finansieringen av offentlig förvaltning och kommunal verksamhet använda de här pengarna för att bibehålla gamla offentliga strukturer. Men då har man misslyckats. Använder man däremot pengarna för att skapa tillväxt och hållbarhet kan man göra skillnad med dem, säger han.