Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 7 september, 2023 - 06:10Uppdaterad: torsdag, 7 september, 2023 - 06:10

Varierande mängd blågröna alger under sommaren

Mängden blågröna alger under sommaren varierade i takt med väderleken, det visar Finlands miljöcentrals observationer från sommaren gällande algläget. 

Algblomningen ökade i och med det varma vädret efter midsommar och nådde sin topp vid kusten och sjöar i mitten av juli medan säsongen för blågröna alger på öppna havet inleddes i slutet av juni. 

I Ålands hav gjordes observationer av blågröna alger redan från och med juni och fram till slutet av augusti.  

Finlands miljöcentral följer upp förekomsten av blågröna alger som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd och publicerar i juni–augusti varje vecka en allmän översikt över algläget i insjöarna och i havsområdena nära Finland. Observationen av blågröna alger fortsätter fram till slutet av september, men den riksomfattande veckorapporteringen upphör i slutet av augusti.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »