Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 7 april, 2022 - 05:26Uppdaterad: torsdag, 7 april, 2022 - 06:29
  • Janica Ingves och Mona Verho. Foto Eva Ringbom-Fonsell

Vårdskulden påtaglig inom skolhälsovården

Två år av pandemi har gjort att arbetet inom skolhälsovården med bland annat hälsoundersökningar av eleverna har kommit på efterkälken.

Det här bekräftar bland annat skolhälsovårdarna Mona Verho och Janica Ingves.

-Vi är klart efter i vårt arbete, hälsoundersökningarna tar mycket tid. Men vi tar emot alla dem som knackar på vår dörr och försöker beta av hälsoundersökningarna, säger Mona Verho.

Mycket av det viktiga förebyggande arbetet som hälsoundersökningarna utgör har gått förlorat och man gör nu sitt bästa för att komma i kapp.

-Men det finns en fara att man missar viktiga saker som uppföljningar av ryggar, tillväxt, blocsocker, hemoglobin och vaccinationer, säger Mona Verho.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »