Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 5 mars, 2021 - 10:20Uppdaterad: fredag, 5 mars, 2021 - 10:23

Vårdsituationen bra på Åland

Trots att Åland under de gångna veckorna haft fler fall av covid-19 än under hela 2020 sammanlagt ser vårdsituationen bra ut.

- Vi har tills nyligen haft två inlagda på sjukhuset men de har nu fått gå hem. Det finns ganska många i hemmen som har symtom, och vi håller noga koll på dem. Vid behov, till exempel om de får andningssvårigheter eller förhöjd feber, kan en läkare bestämma att de behöver komma in eller att vi ska göra ett hembesök, säger infektionsläkare Marika Nordberg.

Det största problemet för ÅHS är i dagsläget att vårdpersonalen, som jobbar med allt från provtagning till smittspårning, börjar bli trötta.
- Vi har tillräckligt med rum, utrustning och syrgas, och tre tillgängliga IVA-platser. Vid behov kan vi skapa fler vårdplatser. Men det stora problemet är personalen. Vi har vetat om det hela tiden, och har en plan för vilken personal som jobbar på andra avdelningar som vi kunde ta in vid behov. Men jag vill verkligen tacka all den vårdpersonal som jobbar med allt från smittspårning till provtagning. Det är ett stort jobb och alla börjar bli ganska trötta, säger Marika Nordberg.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »