• Jarl Danielsson borde tydligare ha påpekat skillnaden i sin personliga och kommunstyrelsens åsikt om flyktingmottagande. Det anser Vårdös kommunstyrelse. Arkivfoto: Alfons Röblom.
Publicerad: måndag, 31 oktober, 2016 - 14:42, uppdaterad: måndag, 31 oktober, 2016 - 15:03

Vårdöstyrelsen ger Danielsson bakläxa

Vårdös kommunstyrelses ordförande Jarl Danielsson borde ha reserverat sig mot kommunstyrelsens beslut den 6 oktober när styrelsen beslöt att föreslå för fullmäktige att ta emot en flyktingfamilj till Vårdö.

Han borde också tydligare ha påpekat skillnaden i sin personliga åsikt och kommunstyrelsens åsikt när fullmäktige behandlade frågan den 13 oktober och beslöt att inte ta emot några flyktingar.

Det här konstaterade Vårdös kommunstyrelse på sitt möte förra veckan i samband med att man granskade lagligheten i besluten som fattades vid det senaste fullmäktigemötet. Besluten var lagliga, men styrelsen påpekar ändå att Danielsson borde agerat annorlunda.

På mötet delgavs styrelsen också en skrivelse från Jarl Danielsson där han avsäger sig sina kommunala uppdrag. Styrelsen antecknade skrivelsen till kännedom och på torsdag nästa vecka ska fullmäktige bestämma om Danielsson entledigas eller inte.

Skattesatser

I övrigt handlade styrelsemötet bland annat om det pågående arbetet med budgeten och styrelsen tog också fram förslag på skattesatser för 2017. Man föreslår att fullmäktige lämnar inkomstskatten oförändrad på 19 procent och fastighetsskatterna på samma nivåer som i år.

Fler Nyheter

Motstånd och få barn drar ned vaccinationsskyddet

Mia Kontio och Olli-Pekka Lehtonen:
Åland och svenska Österbotten ligger i botten när Institutet för hälsa och välfärd mäter vaccinationsgraden i landet.

Stadsdirektör söker jobb på Justitieministeriet

Barbara Heinonen:
Mariehamns stadsdirektör Barbara Heinonen har sökt en tjänst som riksfogde vid Justitieministeriet i Helsingfors. Hon är en av fem sökande till tjänsten. Tjänsten tillsätts i början av december för en tidsperiod på fem år.

Körkortsregistret ska förnyas

Nyhetsnotisen i ljudform:
Det åländska körkortsregistret är i behov av förnyelse, både vad gäller systemuppbyggnad och som teknisk plattform. Det konstaterar landskapsregeringen som nu tecknat avtal med Åda Ab gällande en förstudie för förnyelse av registret. Kostnaden blir enligt landskapsregeringens uppskattning 8550 euro.

Lägenhetshus planeras vid Havsvidden

Nyhetsnotisen i ljudform:
Nu har Bostads Ab Havsvidden i Geta fått jordförvärvstillstånd av landskapsregeringen. Tillståndet innebär att bostadsbolaget nu kan ingå ett legoavtal med Havsvidden Ab gällande ett markområde där man planerar att uppföra ett lägenhetshus i två våningar. Huset ska rymma åtta lägenheter.

Åländsk skogsindustri påverkas inte ännu av riksstrejk

Kenneth Berndtsson:
De åländska skogsbolagen påverkas inte nämnvärt av strejken inom skogsindustrin i riket. Pappersindustrin är igång igen, men sågverken och fanérfabrikerna har fortfarande strejk. Kennet Berndtsson på Skogax säger att det inte märkts mycket.

50 kommunanställda ska implementeras i KST

KST-ordföranden Runar Karlsson intervjuas av Owe Sjöblom:
När Ålands omsorgsförbund ombildas till Kommunernas socialtjänst (KST) blir personalstyrkan 50 personer större.

Inte samhällets sak att stormsäkra elnätet

Utvecklingsminister Alfons Röblom intervjuas av Tomas Tornefjell:
- I dagsläget finns det inga möjligheter för landskapsregeringen att vara med och betala för att stormsäkra elnätet. Det säger utvecklingsminister Alfons Röblom (HI), som bland annat ansvarar för energifrågor.

WHA-bygget framskrider som planerat

Projektledare Dan Engblom om arbetet på WHA
Ombyggnationen av Wiklöf Holding Arena framskrider som planerat. - Vi har inte stött på några överraskningar alls ännu här på WHA, säger projektchefen Dan Engblom.

Ålbiocom vill anlägga fler våtmarker

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Ålbiocom Ab, alltså tidigare Ålandskomposten Ab, önskar anlägga fler våtmarker för att förbättra reningsstegen av näring, gärna i samarbete med landskapsregeringen. Det här är ett av de konkreta förslag som kommit fram under landskapsregeringens kartläggning av sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värden i Sund.