Publicerad: måndag, 31 oktober, 2016 - 14:42Uppdaterad: måndag, 31 oktober, 2016 - 15:03
  • Jarl Danielsson borde tydligare ha påpekat skillnaden i sin personliga och kommunstyrelsens åsikt om flyktingmottagande. Det anser Vårdös kommunstyrelse. Arkivfoto: Alfons Röblom.

Vårdöstyrelsen ger Danielsson bakläxa

Vårdös kommunstyrelses ordförande Jarl Danielsson borde ha reserverat sig mot kommunstyrelsens beslut den 6 oktober när styrelsen beslöt att föreslå för fullmäktige att ta emot en flyktingfamilj till Vårdö.

Han borde också tydligare ha påpekat skillnaden i sin personliga åsikt och kommunstyrelsens åsikt när fullmäktige behandlade frågan den 13 oktober och beslöt att inte ta emot några flyktingar.

Det här konstaterade Vårdös kommunstyrelse på sitt möte förra veckan i samband med att man granskade lagligheten i besluten som fattades vid det senaste fullmäktigemötet. Besluten var lagliga, men styrelsen påpekar ändå att Danielsson borde agerat annorlunda.

På mötet delgavs styrelsen också en skrivelse från Jarl Danielsson där han avsäger sig sina kommunala uppdrag. Styrelsen antecknade skrivelsen till kännedom och på torsdag nästa vecka ska fullmäktige bestämma om Danielsson entledigas eller inte.

Skattesatser

I övrigt handlade styrelsemötet bland annat om det pågående arbetet med budgeten och styrelsen tog också fram förslag på skattesatser för 2017. Man föreslår att fullmäktige lämnar inkomstskatten oförändrad på 19 procent och fastighetsskatterna på samma nivåer som i år.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »