Publicerad: onsdag, 24 maj, 2017 - 14:39Uppdaterad: onsdag, 24 maj, 2017 - 15:46
  • I måndags följde Vårdöbor debatten om färjturlista, i dag lämnades besvär om ändhamnsbeslut. Foto: Malin Lundberg.
  • Kommunstyrelsen i Vårdö besvärar sig över landskapsregeringens beslut att göra Hummelvik till ändhamn.

Vårdöbesvär om Hummelvikbeslut

Kommunstyrelsen i Vårdö vänder sig till Högsta förvaltningsdomstolen, Hfd, med ett besvär över landskapsregeringens beslut i december i fjol om biljettavgifter och bokningsregler.

Bakgrunden är beslutet att göra Hummelvik till ändhamn för skärgårdstrafiken vilket påverkar Vårdöbors möjligheter att utnyttja färjorna på samma sätt som andra skärgårdsbor.

Vårdö yrkar att beslutet upphävs och återförvisas till landskapsregeringen för ny behandling. Som motivering sägs bland annat att landskapsregeringen inte på ett korrekt sätt delgivit beslutet med besvärshänvisning. Vårdö menar landskapsregeringen felaktigt tillämpat lagen och att kommunen borde ha hörts som part i ärendet före beslutet fattades.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »