Publicerad: torsdag, 6 juni, 2019 - 11:12Uppdaterad: torsdag, 6 juni, 2019 - 17:24
  • Kommunstyrelsen i Vårdö väljer att vänta till oktober med att vidta åtgärder med anledning av kommunreformen.

Vårdö vidtar inga åtgärder för kommunreformen än

Vårdö kommunstyrelse beslutade i går att vänta med att vidta åtgärder med anledning av kommunreformslagen.

Vårdös kommundirektör Andreas Johansson hade föreslagit att man ska utse en förhandlingsgrupp, så som många andra kommuner hittills har gjort. Men kommunstyrelsen beslöt att bordlägga frågan till kommunstyrelsens första möte efter kommunalvalet i oktober. Beslutet motiveras med att 83 procent av befolkningen röstade för att Vårdö kommun ska fortsätta som en självständig kommun.