• Vårdö anser att man har en bra äldreomsorg. Arkivfoto: Owe Sjöblom.
Publicerad: tisdag, 8 maj, 2018 - 05:59

Vårdö: Vi uppfyller redan äldreomsorgsmål

Vårdö anser att man i princip redan uppfyller de servicemål för äldreomsorgen som landskapsregeringen vill att kommunerna ska uppfylla.

Kommunstyrelsen frågar därför om landskapsregeringen utelämnar Vårdö ur den föreslagna kommunreformen, med motiveringen att den nya kommunen på Norra Åland inte uppfyller servicemålen, något som kommunstyrelsen menar att framgår ur landskapsregeringens eget material.

I utlåtandet till landskapsregeringen skriver kommunstyrelsen också att det ur samhällssynpunkt inte är vettigt att kommunen börjar ändra i sin verksamhet på grund av lagförslag utan först om lagarna träder i kraft. Man påpekar också att en utbyggd hemtjänstorganisation på Vårdö inte skulle minska antalet ESB- och institutionsbehövande utan endast fördyra kommunens äldreomsorg.

Fler Nyheter

ÅSUB får ny direktion

Hör nyhetsnotisen i ljudformat:
Landskapsregeringen har tillsatt en ny direktion för Ålands statistik- och utredningsbyrå (Åsub) för åren 2020-2023.

Havsvidden ansluter sig till stamledning

Hör nyhetsnotisen i ljudformat:
Arbetsgruppen som planerar en utbyggnad av stamledningen från Höckböle i Geta norrut mot Havsvidden har fått till ett förbindelseavtal med Havsvidden Ab gällande anslutning till ledningen.

Sjögren: "Vi ville undvika att det skulle ses som ett politiskt val"

Katrin Sjögren, Pia Hollsten-Friman och Veronica Thörnroos intervjuas (från Åland idag)
Liberalernas partiordförande och tidigare lantrådet Katrin Sjögren riktar kritik mot landskapsregeringens val av förvaltningschef. Detta eftersom det inte följde förslaget som rekryteringsgruppen förde fram.

Silander förs fram som talman av MSÅ

Tage Silander, Wille Valve och Veronica Thörnroos intervjuas (från Åland idag)
Tage Silander (MSÅ) har fått frågan om han kan tänka sig att bli talman i lagtinget. Frågan kommer från det egna partiet, som vill vara beredda om det behövs en ny talman menar Tage Silander. Han vill inte säga om han är intresserad eller inte.

Ändrade planer för Bomarsundsbron

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Den nya bron i Bomarsund bör bli en bågbro av typen langerbalk istället för en klassisk bågbro. Det har landskapsregeringen kommit fram till.

Ändrad turlista för Odin i dag och i morgon

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Resten av dagen angör m/s Odin Kumlinges norra färjfäste istället för Snäckö på grund av vädret. Överö angörs inte.

Dagsböter för farlig omkörning

Nyhetsnotisen i ljudformat:
En man i trettioårsåldern döms till böter för att ha äventyrat trafiksäkerheten.

Runar Karlsson leder KST-styrelse

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Runar Karlsson (C) valdes till styrelseordförande för Kommunernas socialtjänst vid förbundsstämman i fredags.

”Tidsskillnaden mellan Finland, Sverige och Norge får inte öka”

En längre intervju med riksdagsledamot Mats Löfström (från Åland idag)
Finlands riksdag diskuterar för närvarande ett medborgarinitiativ som vill göra sommartiden permanent, vilket även EU föreslagit att ske år 2021.