Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 30 maj, 2017 - 06:08Uppdaterad: tisdag, 30 maj, 2017 - 08:01
  • I Vårdö och Hammarland ska man utreda om folkomröstningar om kommunstrukturen kan hållas. Arkivfoto: Hasse Persson-Bru.

Vårdö och Hammarland vill folkomrösta

Kommunfullmäktige i Vårdö och Hammarland har gett sina kommunstyrelser i uppdrag att bereda framtida rådgivande folkomröstningar om kommunstrukturreformen.

Frågan kom upp i samband med att kommunerna skulle avge yttranden över landskapsregeringens förslag till ny kommunstruktur. Både Vårdö och Hammarland motsätter sig förslaget, och i Vårdö lade fullmäktiges ordförande Anders Englund fram förslaget om att bereda en rådgivande folkomröstning, ett förslag som godkändes. I Hammarland föreslog Stellan Egeland understödd av Stig A. Mattsson, Thord Sjöblom och Marita Blomqvist en folkomröstningsberedning, samtidigt som Tommy Saarinen understödd av Josefin Cleve Andersson föreslog att Hammarland meddelar att man ställer sig positiv till sammanslagning med någon eller några andra kommuner. Egelands förslag om att bereda en folkomröstning vann med rösterna 10 mot 4.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »