Publicerad: fredag, 30 november, 2018 - 15:07
  • Vårdös kommundirektör Andreas Johansson. Arkivfoto: Owe Sjöblom.

Vårdö klarar sämre år tack vare välfylld kassa

Kommunstyrelsen i Vårdö föreslår att fullmäktige godkänner ett budgetförslag som visar ett minus på 90.000 euro.

Precis som för många andra kommuner påverkar minskade landskapsandelar resultatet negativt. Kommundirektör Andreas Johansson säger dock att man är rustade för att klara ett sämre år.

- Vi har ungefär 750.000 euro i kassan. Vi har samlat ihop för att klara framtida investeringar utan att behöva låna, säger Johansson.

Kommande år föreslår styrelsen att man satsar 80.000 euro på att rusta upp kommunens befintliga hyresbostäder, och man tycker att kommunen eventuellt borde bygga ut vatten till Simskäla och bygga en ny kommunalväg.

Fullmäktige hade bett styrelsen titta på om kommunen kan utöka sitt lägenhetsbestånd, och i ekonomiplanen för 2020 har styrelsen skrivit in att man kunde bygga ett nytt radhus för 450.000 euro. Kommunfullmäktige tar ställning till budgetförslaget om två veckor.