Publicerad: torsdag, 3 maj, 2018 - 14:06
  • Vårdö. Arkivfoto: Owe Sjöblom.

Vårdö gjorde underskott

Vårdö kommuns resultat för fjolåret uppgår efter avskrivningar till minus 26.356 euro.

Årsbidraget, alltså det som blir över när kostnaderna för kommunens serviceproduktion är betald, blev 145.000 euro vilket enligt kommunen är en rimlig nivå.

Verksamhetskostnaderna ökade med 5,1 procent jämfört med 2016 och verksamhetsintäkterna ökade med 10,1 procent, mest på grund av ökade hyresintäkter. Skatteintäkterna minskade med 3,5 procent och landskapsandelarna ökade med 1,7 procent.

Kassamedlen minskade under året med drygt 67.250 euro vilket enligt kommunen beror på att fullmäktige beviljade ett lån till dotterbolaget Strömsby FAB samt på den relativt höga amorteringstakten på landskapslånen.

Kommunstyrelsen har godkänt bokslutet och skickat det till revisorerna för granskning.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »