Publicerad: torsdag, 14 december, 2017 - 05:39Uppdaterad: torsdag, 14 december, 2017 - 05:52

Vårdö fick back i Hfd

Det var rätt av landskapsregeringen att inte betala ut hela bidraget som beviljats Vårdö kommun för vatten- och avloppsprojektet Lövö-Sandö år 2010. Det fastslår Högsta förvaltningsdomstolen med anledning av ett besvär från Vårdö.

År 2010 beviljades kommunen 52.500 euro i bidrag för projektet. Bidraget beviljades på villkor att det genomförs och redovisas senast i juli 2011 och att de fastigheter som drar nytta av projektet har godkända avloppsledningar. I oktober 2011 godkände regeringen utbetalningar på 43.185 euro och krävde kompletterande redovisning senast den sista mars 2014 för att resten av bidraget skulle betalas ut. Eftersom tillfredsställande redovisning inte kommit avslutade regeringen ärendet i februari 2015. Det beslutet ville Vårdö att Hfd skulle upphäva och krävde också dröjsmålsränta på det obetalda beloppet. Domstolen konstaterar dock i ett utslag publicerat i går att landskapsregeringen hanterat ärendet korrekt.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »