Publicerad: torsdag, 14 december, 2017 - 05:39, uppdaterad: torsdag, 14 december, 2017 - 05:52

Vårdö fick back i Hfd

Det var rätt av landskapsregeringen att inte betala ut hela bidraget som beviljats Vårdö kommun för vatten- och avloppsprojektet Lövö-Sandö år 2010. Det fastslår Högsta förvaltningsdomstolen med anledning av ett besvär från Vårdö.

År 2010 beviljades kommunen 52.500 euro i bidrag för projektet. Bidraget beviljades på villkor att det genomförs och redovisas senast i juli 2011 och att de fastigheter som drar nytta av projektet har godkända avloppsledningar. I oktober 2011 godkände regeringen utbetalningar på 43.185 euro och krävde kompletterande redovisning senast den sista mars 2014 för att resten av bidraget skulle betalas ut. Eftersom tillfredsställande redovisning inte kommit avslutade regeringen ärendet i februari 2015. Det beslutet ville Vårdö att Hfd skulle upphäva och krävde också dröjsmålsränta på det obetalda beloppet. Domstolen konstaterar dock i ett utslag publicerat i går att landskapsregeringen hanterat ärendet korrekt.

Fler Nyheter

Silander förs fram som talman av MSÅ

Tage Silander, Wille Valve och Veronica Thörnroos intervjuas av Nina Smeds:
Tage Silander (MSÅ) har fått frågan om han kan tänka sig att bli talman i lagtinget. Frågan kommer från det egna partiet, som vill vara beredda om det behövs en ny talman menar Tage Silander. Han vill inte säga om han är intresserad eller inte.

Ändrade planer för Bomarsundsbron

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Den nya bron i Bomarsund bör bli en bågbro av typen langerbalk istället för en klassisk bågbro. Det har landskapsregeringen kommit fram till.

Ändrad turlista för Odin i dag och i morgon

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Resten av dagen angör m/s Odin Kumlinges norra färjfäste istället för Snäckö på grund av vädret. Överö angörs inte.

Dagsböter för farlig omkörning

Nyhetsnotisen i ljudformat:
En man i trettioårsåldern döms till böter för att ha äventyrat trafiksäkerheten.

Runar Karlsson leder KST-styrelse

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Runar Karlsson (C) valdes till styrelseordförande för Kommunernas socialtjänst vid förbundsstämman i fredags.

”Tidsskillnaden mellan Finland, Sverige och Norge får inte öka”

Riksdagsledamot Mats Löfström konstaterar att tidsskillnaden mellan Finland, Sverige och Norge inte bör öka:
Finlands riksdag diskuterar för närvarande ett medborgarinitiativ som vill göra sommartiden permanent, vilket även EU föreslagit att ske år 2021.

Hammarlands ekonomi måste stärkas

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Kommunstyrelsen i Hammarland höll ett extra möte förra veckan för att bereda ett förslag till program för att stärka kommunens ekonomi. Programmets målsättning är att stärka ekonomin med cirka 550.000 euro, framgår i kommunstyrelsens protokoll.

Norra Åland vill ha representant i ÅHS-styrelsen

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Norra Åland höll mellankommunal ombudsstämma förra veckan och beslöt då att rikta en skrivelse till landskapsregeringen om att regionen önskar representation i styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård.

Flera skärgårdsturer inställda i dag

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Skärgårdstrafiken påverkades av hårt väder i går och även i dag på morgonen finns inställda och ändrade avgångar.