Publicerad: fredag, 30 november, 2018 - 13:48
  • LR:s förslag till förflyttning av kommungränsen. Arkivfoto: LR.

Vårdö emot förslag om Ängö och Bussö

Vårdös och Lumparlands kommunstyrelser har tagit ställning till landskapsregeringens förslag om att flytta gränsen mellan kommunerna.

I Lumparland är man positiv till förslaget som betyder att Ängö och Bussö som i dag ligger på Vårdös sida av gränsen i framtiden hamnar på Lumparlands sida. Man undrar dock om landskapsregeringen tänker göra justeringen innan eller efter att de föreslagna kommunerna Södra Åland och Norra Åland juridiskt sett existerar.

I Vårdö föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige säger nej till den nya gränsdragningen. Enligt kommundirektör Andreas Johansson anser man att inget av det som står i lagen är uppfyllt för att gränsjusteringen ska vara motiverad.
- Det står till exempel att man kan ändra kommunindelningen om det betyder att invånarnas liv förbättras, att de får bättre service och ett bättre näringsliv, men det ändras inte bara för att man flyttar kommungränsen. Invånarna i Ängö och Bussö får redan service från Lumparland eftersom vi har avtalat om det, säger han.