Publicerad: måndag, 17 september, 2018 - 13:22

Vårdö diskuterade fastighetsskatten

128 fastigheter i Vårdö berörs av att skatteförvaltningen ändrat reglerna för hur vissa fastigheter beskattas. Upptaxeringen ger under 2018 en intäkt på 12000 euro till kommunen.

På kommunfullmäktiges senaste möte informerades om detta och kommundirektören Andreas Johansson informerade också om att han kommer föreslå att den allmänna skatteprocenten lämnas oförändrad nästa år. I dag är den allmänna skatteprocenten 0,15 i Vårdö och på Åland är det bara Brändö, Sottunga och Saltvik som ligger lägre, de upptar inte alls någon allmän fastighetsskatt.

Kommunstyrelsen har tidigare gett kommundirektören i uppdrag att informera invånarna om att alla fastighetsägare har möjlighet till rättelse av skattebeloppet för 2019 och retroaktivt för 2018. Information om det ska ges i kommunbladet.
På mötet beslöt kommunfullmäktige också att godkänna förslaget till grundavtal för KST och man beslöt sig för att lämna in en anhållan till landskapsregeringen om att Astrakanvägen i Vargata fastställs som en kommunalväg.

Fler Nyheter

Inga nya coronafall

Inga nya coronafall har upptäckts på Åland.

Räknar inte med skolstart före sommarlovet

- Vi räknar inte med att det blir någon ordinarie verksamhet i skolorna mer den här terminen. Det säger Mathias Eriksson, skoldirektör för Södra Ålands högstadiedistrikt.

Staden förlorar miljoner i intäkter

Barbara Heinonen:
Mariehamns stad inleder samarbetsförhandlingar till följd av att flera verksamheter tvingats stänga eller minska ner under undantagstillståndet.

Föräldrar önskar skolmat trots distansundervisning

Laura Vauras:
En vädjan om att skolmat borde ordnas även för barn som just nu har distansundervisning har seglat upp bland åländska föräldrar på sociala medier.

Eckerö ställer in alla turer till 13 maj

Nyhetsnotisen i ljudformat:
M/S Eckerö ställer in sina turer fram till den 13 maj eftersom finska staten nu tagit beslut om att förlänga undantagstillståndet till dess.

Mariehamns skolledning möts i eftermiddag

Nyhetsnotisen i ljudformat
I eftermiddag möts skolledningen i Mariehamn för att diskutera detaljer kring skolfrågan efter att riksregeringen igår beslutade förlänga undantagstillståndet till den 13 maj.

Passagerartrafik stoppas antagligen

Johanna Boijer-Svahnström:
Regeringen i Helsingfors stoppar inom kort sjöfartens passagerartrafik från utlandet.

Nu testas ÅHS-personal mer frekvent

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Sjukvårdspersonal ska testas mer frekvent för covid-19.

Mariehamn samarbetsförhandlar

Nyhetsnotisen i ljudformat
Mariehamns stad meddelar att man nu inleder samarbetsförhandlingar.