Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 19 oktober, 2021 - 12:55Uppdaterad: tisdag, 19 oktober, 2021 - 16:29

Vårdö äskar pengar för planering av bro

Nu skickar Vårdö kommunfullmäktige en skrivelse till landskapsregeringen om att avsätta pengar i landskapets budget 2022 för behövliga undersökningar och planering för en broförbindelse mellan Vårdö och Sund, med beräknad byggstart i början av 2023.

-En bro mellan Sund och Vårdö skulle öka befolkningen i Vårdö, vi märkte av en ökning när den förra så kallade Vårdöbron blev klar, säger fullmäktiges ordförande Anders Englund. (C).

Han menar att hela norra linjen inom skärgårdstrafiken skulle vinna på det.

-Det är en hel del tid som går att till att vänta på vajerfärjan som det är nu, säger Anders Englund.

Diskussionen om en bro mellan Sund och Vårdö är inte ny.

-En del undersökningar har redan gjorts men nu behövs kompletterande undersökningar så att bron kan börja byggas, säger Anders Englund.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »