Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 20 januari, 2021 - 15:12Uppdaterad: onsdag, 20 januari, 2021 - 17:34
  • Fr v Sanna Roos, Harry Jansson, Fredrik Karlström och Johanna Fogelström-Duns. Skärmdump från det digitala seminariet.
  • Johanna Fogelström-Duns, diskriminieringsombudsman

Var tredje känner sig diskriminerad

En tredjedel av de svarande på en av ÅSUB utförd enkätundersökning upplever att de blivit diskriminerade på Åland.

Deltagandet i enkäten, som presenterades på ett seminarium på förmiddagen, klassades av utredaren Sanna Roos som tillräckligt högt och brett för att kunna dra kvalificerade slutsatser från.
- Det vi ser är att siffrorna i flera kategorier har ökat sedan den förra utredningen gjordes 2010. Bland annat fler kvinnor upplever att de diskriminerats, och även personer som talar utomnordiska språk toppar statistiken, säger Sanna Roos.
De flesta sådana upplevelser härrörde till arbetsplatser, men också butiker, skolor och vården fanns representerade. Många upplevde också att de blivit diskriminerade när de sökt jobb. Däremot var antalet personer som upplevde att de diskriminerats av polisen eller andra myndigheter litet, bara fyra procent.
Rapporten visade även att relativt få av de som känt sig diskriminerade upplevde att det skulle ha fått några positiva följder att anmäla det inträffade. Tvärtom fanns en rädsla bland de svarande att stämplas som besvärliga om de skulle ha sagt ifrån.

Åland idag har också pratat med diskrimineringsombudsman Johanna Fogelström-Duns.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »