Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 19 oktober, 2023 - 11:31Uppdaterad: torsdag, 19 oktober, 2023 - 19:55

Valgallupar träffade fel

Veckan innan valet publicerade både Nya Åland och Tidningen Åland pejlingar av opinionsläget inför lagtingsvalet, något som statsvetare som Ålands Radio kontaktade problematiserade.

Skillnaderna mellan mätningarna var markanta trots att de utförts under samma period: väljarunderstödet för partierna skilde i flera fall 5 till 8 procentenheter.  

Om man jämför pejlingarna med det faktiska valresultatet 15.10, kan man konstatera att Nya Åland/Åland Gallup hade en något bättre träffsäkerhet men felbedömde understödet för Ålands framtid: i verkligheten fick partiet hälften färre röster än i pejlingen. Liberalerna var 7 procentenheter större i verkligheten än i den undersökning Nya Åland publicerade.  

Ännu grövre missade Tidningen Ålands pejling. Enligt den var stödet för liberalerna 15 procent i början av oktober, medan det var 30 procent på valdagen. Obunden samlings och Moderaternas väljarunderstöd missar Tidningen Åland med 6 till 7 procentenheter.  

Väljarsympatierna kan förstås ändra veckorna innan ett val och det går inte med säkerhet att säga hur stor den effekten är och hur stod del av differensen som beror på bristande urval och metodologi. I de opinionsmätningar som de fem etablerade opinionsinstituten Sifo, Novus, Ipsos, Skop och Demoskop gjorde en dryg vecka innan det svenska riksdagsvalet 2022 var differensen mot partiernas faktiska valresultatet aldrig större än 3 procentenheter, och oftast låg den inom en procentenhet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »