Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 21 januari, 2021 - 22:00Uppdaterad: fredag, 22 januari, 2021 - 05:45

Valfriheten ökar vid förtullning över skattegränsen

Valfriheten hur man förtullar försändelser blir större för åländska företag under våren.

Tullöverinspektör Sture Skinnar vill förtydliga att det gamla tvåstegssystemet finns kvar för de åländska företagen, med anledning av bland annat Åland Posts oro som Ålands radio berättat om. Orsaken till oklarheterna är att den video där Tullen presenterade förändringarna, saknade en del.

- I videon nämndes inte tvåstegsförfarandet, och det tolkades att det ska avskaffas, vilket inte varit avsikten, säger Sture Skinnar.
Det fanns oklara detaljer kring tvåstegsförfarandet och därför lämnades den informationen bort. Sture Skinnar säger att i efterklokhetens tecken borde man nämnt det. Men nu vill Tullen gå ut med att det finns kvar. Tvåstegsförfarandet innebär att man visar upp en faktura eller fraktsedel eller liknande när man hämtar ut försändelsen och sedan inom en viss tid gör den egentliga tulldeklarationen. Från och med i vår ökar alltså valfriheten då allt kan göras digitalt även i förhand menar Sture Skinnar.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »