Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 25 januari, 2019 - 15:48
  • Det är vägplanen för den lilafärgade sträckan som nu fastställts. Karta från landskapsregeringen.

Vägplan för sträcka på Degerö fastställdes

Nu har landskapsregeringen fastställt del två av vägplanen för projekt västra Föglö. Det handlar om 1250 meter väg som är tänkt att byggas från Degerbyvägen och fram till den planerade nya bron över Spettarhålet.

- I den här delen så berörs fyra fornlämningar. Nu i december fick vi tillstånd att få rubba dem och därmed kunde vi fastställa vägplanen, säger projektchef Ian Bergström på landskapsregeringens infrastrukturavdelning.

Del 1 av vägplanen, som inbegriper den nya bron samt vägen över Gripö fram till det planerade nya färjfästet på Mellanholm, fastställdes tidigare och den ligger nu hos Högsta förvaltningsdomstolen eftersom besvär lämnades in mot den vägplanen.

Besvärstiden för del 2 inleds den 30 januari och pågår i 30 dagar och under den tiden kan sakägare besvära sig.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »