Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 20 februari, 2020 - 06:47Uppdaterad: torsdag, 20 februari, 2020 - 07:04
  • Vad har vägbankar för påverkan på vattenmiljön? Det ska Husö biologiska station undersöka. Arkivfoto: Hasse Persson-Bru.

Vägbankar och makrofyter undersöks i Husösamarbete

Landskapsregeringen har godkänt ett samarbetsprogram med Husö biologiska station för år 2020 enligt ett långsiktigt finansieringsavtal med Åbo akademi.

Två specialarbeten utförs under 2020, det ena om inverkan av vägbankar på vattenmiljön och det andra makrofyters, det vill säga vattenväxters, djuputbredning.

Samarbetet finansieras med 120.000 euro som till största delen är Paf-medel.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »