Publicerad: söndag, 6 januari, 2019 - 10:49
  • Röjningsarbeten pågår som intensivast på vägarna nu och trafikanterna omberds ha förståelse. Foto Bengt Hannus

Vägar kan vara blockerade pga arbeten

Just nu pågår väldigt mycket röjnings och reparationsarbeten av ledningar längs alla vägar i landskapet.

Landskapsregeringen meddelar att vägar tidvis kan vara helt eller delvis blockerade på grund av olika arbeten. Trafikanter ombedes att passera dessa arbeten med stor försiktighet och anpassad hastighet. Landskapet ber trafikanterna att visa hänsyn för de som gör dessa arbetsinsatser.