Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 25 maj, 2021 - 22:00Uppdaterad: onsdag, 26 maj, 2021 - 07:02

Vaccin och färjtrafik till Åland i budgetförslag

Pengar till vaccin och till att säkra nödvändig färjtrafik även efter sommaren är en del av de poster som finns i riksregeringens förslag till tredje tilläggsbudget 2021.

Det är bland de viktigaste åtgärderna ur Ålands synvinkel säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström. Prognosen för Finlands budgetunderskott 2021 är 14 miljarder euro och tilläggsbudgeten landar på 2,2 miljarder euro.

-Rederierna kan också söka om kostnadsstöd för förlusterna man gjort på grund av pandemin, säger Mats Löfström.

I budgetdebatten i riksdagen tänker han lyfta frågor om sjöfartsstöd, men också stöd för landbaserade företag på Åland. .

- Det har inte kommit av sig själv att åländska företag kan ta del av kostnadsstödet, det är arbete vi gjort för att Åland ska få ta del av statliga stöd som normalt är självstyrelsens egen behörighet, säger Mats Löfström.

Även nya bevakningsfartyg för Sjöbevakningen är en positiv åtgärd för att öka sjösäkerheten på Åland, menar Mats Löfström.
 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »