Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 8 september, 2022 - 06:14Uppdaterad: torsdag, 8 september, 2022 - 07:04
  • VA-arbetet vid färjläget i Degerby blev dyrare än väntat. Arkivfoto.

VA-arbeten i Degerby dyrare än väntat

Utbyggnaden av vatten och avlopp till Degerby färjläge i Föglö samt till väntsalen i hamnen blev dyrare än väntat.

Kommunstyrelsen i Föglö godkände på senaste mötet ett tilläggsanslag på 28.700 euro för att täcka överskridningen i projektet.

Kommunstyrelsen påtalar för byggnads- och tekniska nämnden att det inte är försvarbart att budgeten för projektet överskridits så kraftigt, och man konstaterar att det i slutändan belastar VA-verkets budget i form av bland annat förhöjda avskrivningar och ett tryck på anslutningsavgifter. Den förhöjda kostnaden tas i beaktande när man fastställer avgifterna i taxorna inför nästa år, skriver kommunstyrelsen i sitt protokoll.

På mötet godkändes också ett tilläggsanslag på 23.835 euro för att täcka upp för de kostnader som uppstått då kommunen utfört rumsrenoveringar och reparationsarbeten på vattenledningsnätet i äldreboendet Annagården.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »