Publicerad: torsdag, 11 oktober, 2018 - 14:18

Utvidgat besöksförbud för hotfull man

Ett utvidgat besöksförbud på ett år. Det blev tingsrättens dom mot en man som vid upprepade tillfällen ska ha hotat två andra män.

Männen som ansökte om besöksförbudet vittnade bland att om att de blivit hotade till livet. Tingsdomare Pia Jacobsson motiverade domen bland annat med att de två sökande har utsatts för allvarliga hot. Domen träder i kraft direkt och gäller även om någon av parterna lämnar in besvär.