Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 9 maj, 2018 - 11:47Uppdaterad: onsdag, 9 maj, 2018 - 11:51

"Utveckling av västra Åland elimineras"

Hammarlands kommunstyrelse anser att landskapsregeringens förslag på kommunindelning eliminerar möjligheterna till utveckling av till exempel västra Åland.

- Det förslag som läggs fram leder till att Åland får två centrum, Mariehamn med södra Jomalaområdet och Godby, skriver kommunstyrelsen, som tycker att det finns stor potential att utveckla västra Åland och locka till inflyttning dit.
Man anser också att lagförslagen som lagts fram i samband med kommunreformarbetet strider mot grundlagen då det gäller den kommunala självstyrelsen. Man skriver att gällande lagstiftning är tillräcklig för att hantera framtida kommunsammanslagningar och att landskapsregeringen istället för att jobba med grundlagsstridig lagstiftning borde påverka kommunerna genom positiva incitament, så kommer säkert kommunsammanslagningar ske i alla fall.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »