Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 24 maj, 2023 - 17:00Uppdaterad: onsdag, 24 maj, 2023 - 17:00

Utskott vill slopa cykelhjälmskrav för vuxna

Lag- och kulturutskottet föreslår flera mindre ändringar i landskapsregeringens förslag på ny vägtrafiklag.  

Utskottet vill bland annat att cirkulationsplats byter namn till rondell – helt enkelt för att det är det ord de flesta använder. Man vill få in en skrivning om att man inte behöver använda bilbälte då man färdas på isbelagda vattenområden och man uppmanar landskapsregeringen att utreda möjligheten till ersättningar för eftersöksjägare vid viltolyckor.  

Diskussionen i lagtinget idag kännetecknades av stor samsyn men lagtexten om användandet av cykelhjälm var ett undantag. Utskottet vill att lagtexten ändras från ”ska” till ”bör” när det handlar om personer över 15 år. 
– Vi tycker inte att man ska kriminaliseras för att man fortsätter att cykla till postlådan utan cykelhjälm. Det är naturligtvis värt att rekommendera. Lagen var skriven på det sättet att det stod ”ska” men det fanns ingen påföljd heller och därför valde vi att ändra det, sa utskottsordförande Rainer Juslin (Lib). 

Socialdemokraternas Jessy Eckerman och Åländsk demokratis Stephan Toivonen uttryckte besvikelse.
– Jag tycker vi kunde ha tagit tag i det här. När vi väl har lagen öppen kunde vi bestämt att alla ska ha hjälm, det betyder inte att poliser jagar personer som cyklar till postlådan, sa Jessy Eckerman.  

Stephan Toivonen efterlyste också mer regler kring användandet av elcyklar och elsparkcyklar. 
– Jag tycker att det är en självklarhet att de borde jämföras med mopeder, sa han. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »