Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 15 januari, 2021 - 17:28Uppdaterad: fredag, 15 januari, 2021 - 17:28
  • Att slå ihop två svaga kommuner leder inte i sig själv till en stark kommun, menar utskottet. Foto: Landskapsregeringen

Utskott varnar för svaga kommuner

En sammanslagning av kommuner med ekonomiska problem blir inte en bärkraftig kommun, konstaterar lag- och kulturutskottet i sitt utlåtande över lagförslaget om kommunstruktur.

Utskottet konstaterar också att lagförslaget inte tar ställning till hur man långsiktigt ska stärka de kommuner som bildas eftersom landskapet inte har råd att långsiktigt stöda kommunerna ekonomiskt.

Kommunsammanslagningarna måste eftersträva att ekonomiskt hållbara kommuner bildas.
Utskottet menar att det inte bara är ekonomin som är problem för kommunerna, i vissa fall är det exempelvis problem att tillsätta poster i nämnder som leder till demokratiproblem.

Landskapsregeringen måste också göra en svår politisk bedömning vilka kostnader som är relevanta för en sammanslagning. Tolkningen ska vara restriktiv menar utskottet.

Dessutom vill utskottet att man gör en utredning av möjligheterna till ett förenklat förfarande för kommuner som vill gå samman.
Utskottets betänkande tas till kännedom i lagtinget på måndag.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »