• Utredningen om patientjournalintrången vid ÅHS 2013-2016 har vållat polisen mycket jobb, men nu är arbetet på slutrakan. Arkivfoto Tomas Tornefjell.
Publicerad: måndag, 1 april, 2019 - 15:06, uppdaterad: måndag, 1 april, 2019 - 15:46

Utredningen om patientjournalintrången snart till åklagaren

Nu är den omfattande utredningen om patientjournalintrången vid ÅHS på slutrakan. Det meddelar undersökningsledare Nina Rasmus vid polisen.

Materialet i ärendena har enligt henne varit mycket omfattande och i utredningen finns både intrång i minderåriga personers patientjournaler och intrång i myndiga personers patientjournaler. Brottsanmälningarna är rubricerade som brott mot tjänsteplikt och intrången skedde under åren 2013 – 2016.

Gärningspersonen är samma i båda brottsanmälningarna och i båda ärenden finns närmare 200 personer som målsägande.

Gärningspersonen förhördes senhösten 2018. Båda ärenden kommer förhoppningsvis kunna överlämnas till åklagaren i slutet av april.

Fler Nyheter

Förvaltningsdomstolen allt mer betydelsefull

HD:s kanslichef Emil Waris om besöket:
Förvaltningsdomstolens roll blir allt viktigare. Det betonades när Högsta förvaltningsdomstolen, HFD:s, president Kari Kuusiniemi och kanslichef Emil Waris nyligen besökte Ålands förvaltningsdomstol och landshövding Peter Lindbäck.

Nödbogsering övas på Ålands hav

Söndagen den 26 maj ska bevakningsfartyget Uisko och Svenska kustbevakningens fartyg Triton öva nödbogsering på Ålands hav sydväst om Marhällan. Det meddelar Västra Finlands sjöbevakningssektion.

Misshandel på landsbygden

Under natten inträffade en misshandel med flera inblandade i en fastighet på landsbygden och polisen utreder nu händelsen.

Nilsson och Gunell oense om klimatskatt

Lyssna på Nilsson och Gunell debattera:
Camilla Gunell skulle gärna se en europeisk klimatskatt där de inkomna skattepengarna går mot utvecklingen av biobränslen och annan klimatsmart teknologi, medan Anton Nilsson , trots att han kandiderar för ännu hårdare utsläppskrav, motsätter sig att en sådan europeisk skatt skulle börja lyftas på Åland.

Kvartalsrapport visar på underskott för ÅHS

Styrelseordförande Annette Holmberg-Jansson om underskottet:
I ÅHS rapport för det första kvartalet 2019 beräknar man att nettobudgeten kommer att visa ett underskott på över 230 000 euro.

Maxikarkki slutar sälja via Åland

Net trading group Åland AB slutar med den godisförsäljning som under namnet Maxikarkki har sålts via Åland Post.

LR svarar om effektiviteten vid Guttorp

Landskapsregeringen har nu svarat på vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av resultaten från effektivitetsrevisionen av Ålands hälso- och sjukvård, Ålands polismyndighet, vägunderhållsenheten och Ålands fiskodling i Guttorp.

Landskapet beställer specialrevision av ÅMHM

Landskapsregeringen har beslutat om en specialrevision av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM.

Polisen tvingades prioritera

Maria Hoikkala intervjuas:
Som Ålands radio rapporterade igår hann polisen inte fram till alla utryckningar de kallades till under tisdagen och bad i polisrapporten om ursäkt till anmälare och drabbade då resurserna inte räckte till.