Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 24 maj, 2024 - 16:51Uppdaterad: fredag, 24 maj, 2024 - 17:32
  • Delar av den kommitté som utrett demenscentret. Barbro Sundback (S) Roger Jansson (MSÅ) Elin Silfversten som fungerat som sekreterare, Aino Waller (HI) och Roger Nordlund (C).

Utredning om demenscentrum i staden klar – akut läge kräver snabba politiska beslut

Den politiska kommitté som i skyndsam ordning utrett ett nytt demenscenter i Mariehamn konstaterar i sin slutrapport att ett nybygge med 60 nya vårdplatser är vägen framåt.

Stadsstyrelsen återremitterade i går, torsdag, ärendet enligt kommitténs förslag till äldreomsorgsnämnden, stadens äldreråd och demensföreningen. Man vill även höra stadsarkitekten. Målet är att ett beslut om nybygge ska tas av stadsfullmäktige 18 juni efter att ärendet varit upp i stadsstyrelsen 13 juni. 
Skyndsamma beslut krävs då man i rapporten konstaterar att läget gällande äldreomsorgsplatser i staden är akut och prognoser säger att antalet äldre och personer med demens kommer att öka.

Det här är tredje gången ett demenscenter i staden utreds. De tidigare utredningarna har aldrig gått vidare politiskt. Den här gången är man politiskt överens om ett nybygge då andra alternativ utretts grundligt, säger moderaten Roger Jansson som fungerat som ordförande i kommittén.

Kommittén hoppas nu att av stadsstyrelsen få uppdraget att utreda var det nybyggda demenscentret ska placeras. Där är man nämligen inte överens mellan de två slutförslagen Mariepark och Apalängen. Enligt den nuvarande kostnadskalkylen skulle ett nybygge på Apalängen kosta runt 16 800 000 euro och ett nybygge på Marieparktomten runt 15 800 000 euro.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »