Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 24 maj, 2024 - 07:13Uppdaterad: fredag, 24 maj, 2024 - 09:34

Utredning om ÅMI-rektors avstängning efterfrågas

Tillsätt en utredning gällande Björn Blomqvists avstängning och låt han omedelbart återuppta sin tjänst som rektor på Ålands musikinstitut. Det skriver Leif Karlsson, före detta vice ordförande i direktionen för Ålands musikinstitut, i en skrivelse till Ålands landskapsregering.  

Den 25 maj 2023 polisanmäldes Björn Blomqvist och stängdes av från sin tjänst från Ålands musikinstitut. 
“Jag reserverade mig skriftligen mot beslutet eftersom det inte är direktionen som anställer eller hanterar ärenden gällande rektorstjänsten”, skriver Leif Karlsson till landskapsregeringen.  
 
Leif Karlsson rekommenderar att någon utomstående person granskar ärendet i sin helhet. 
“Jag vill uppmärksamma landskapsregeringen om att flera av de ledande tjänstemännen varit delaktiga i den felaktiga hanteringen av Björn Blomqvist och därmed inte kan tillåtas ta del i ärendets fortsatta handläggning.”, skriver Karlsson. 

Ålands Radio försöker nå de involverade under dagen.
 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »