Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 27 januari, 2021 - 05:59Uppdaterad: onsdag, 27 januari, 2021 - 10:42

Utredning av fuktproblem försvåras av felaktiga ritningar

Nedersta våningen i den norra längan av självstyrelsegården lider av fuktproblematik.

Utrymmet används av landskapsregeringens näringsavdelning och 35 personer berörs av fuktproblemen. Stefan Rumander, vd på landskapets fastighetsverk, berättar att en fuktundersökning av näringsavdelningen gjordes i slutet på förra året efter att personal klagat på konstiga lukter.
Undersökningen bekräftade fuktpoblematik i vissa delar av utrymmet. Det hela undersöks nu närmare men kompliceras av ritningar över byggnaden som inte stämmer.
- För hela självstyrelsegården och för museet har vi genom åren ibland sett att de ritningar som finns från tiden då husen byggdes inte stämmer överens med verkligheten. För att kunna göra planeringar bättre behöver vi därför nu gå in i konstruktionen och titta hur det ser ut på riktigt, säger Stefan Rumander.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »