Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 30 mars, 2023 - 14:52Uppdaterad: torsdag, 30 mars, 2023 - 15:32

Utnyttjar option - förlänger avtal för kollektivtrafiken

Landskapsregeringen har valt att förlänga avtalen med Viking Line Buss Ab och Williams Buss Ab för kollektivtrafiken inom landsortstrafiken samt tätortstrafiken i Mariehamn-Jomala. 

Avtalet gällande landsortstrafiken gäller samtliga sju linjer och förlängs till att gälla trafik under perioden 1 januari 2024 till och med 31 december 2025.

Tätortstrafiksavtalet gäller på samtliga fem linjer för perioden 1 juli 2023–30 juni 2024. 

I bägge avtalen fanns förlängningsoptioner som landskapsregeringen valt att aktivera. 
-  Det är mest ändamålsenligt och resurseffektivt att utnyttja optionen i stället för att göra en ny upphandling. Landskapsregeringen är nöjd med hur trafiken har skötts och hur samarbetet fungerar, skriver landskapsregeringen.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »