Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 15 oktober, 2010 - 07:07Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Utlåtande om energibeskattningen

Eftersom skattebetalarna på Åland deltar i finansieringen av det stödsystem för förnyelsebar energi som regeringen i Helsingfors föreslagit, så måste också åländska bolag få ta del av stödsystemet. Det skriver landskapsregeringen i ett utlåtande till riksdagens finansutskott, som är ett av de utskott som behandlar lagförslaget om ändring av energibeskattningen. Landskapsregeringen säger ja till förslaget bara under förutsättning att ett samråd sker med Åland och att resultatet blir att åländska bolag, i praktiken vindkraftsproducenterna, kan få del av stödet för produktion av förnyelsebar energi. Om Åland inte tas med i stödsystemet förlorar de åländska energibolagen det stöd som finns i dag via elaccisen utan att få något istället, och elpriserna på Åland, som redan är högst i landet, stiger ytterligare.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »