Publicerad: måndag, 25 maj, 2020 - 08:12Uppdaterad: måndag, 25 maj, 2020 - 10:54
  • Åsa Ringbom, Dan-Erik Woivalin och Rudolf Gustafsson. Foto: Ann-Christine Karlsson.

Utgrävning ska visa att Åland inte var avfolkat på 1000-talet

Inom kort inleds en arkeologisk utgrävning på västra sidan om Finströms kyrka under ledning av professor emerita Åsa Ringbom.

Syftet med utgrävningen är att kunna leda i bevis att Åland inte var avfolkat under 1000-talet och fram till slutet av 1100-talet så som tidigare har gjorts gällande.

- Jag och många arkeologer är övertygade om att Åland inte har varit avfolkat, säger Åsa Ringbom och tillägger att hon gärna vill leda detta i bevis nu.
Tack vare arkeologiska utgrävningar som Matts Drejer gjorde redan 1951, då han fann gravar under den nuvarande stenkyrkan, är man numera säkra på att skeletten har begravts vid den träkyrka som fanns här tidigare. Matts Dreijer skrev också i sin forskningsrapport att det under dessa gravar ser ut att kunna finnas ännu äldre gravar.

-Dessa gravar vill vi också hitta, säger Åsa Ringbom.

Projektet har fått totalt 100.000 euro i sponsorpengar från Matts Dreijers minnesfond, Olof M Janssons minnesfond och Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.