Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 23 juni, 2022 - 11:52Uppdaterad: torsdag, 23 juni, 2022 - 13:26

Utfrysning och osakligt språkbruk enligt ÅRTV-utredning

En utredning om arbetsklimatet på Ålands Radio och TV, ÅRTV, visar att det förekommit utfrysning ur arbetsgemenskapen och osakligt språkbruk på arbetsplatsen. Däremot finner man det inte styrkt att det förekommit sexuella trakasserier på ÅRTV.

Utredningen är inte offentliggjord, vilket av styrelsen motiveras av hänsyn till att det förekommer känsliga uppgifter om enskilda anställda. Styrelseordförande Magnus Lundberg säger att det i utredningen framkommer relativt konkret vad det handlat om för mönster som förekommit på arbetsplatsen. I ett pressmeddelande om utredningen skrivs att arbetsplatsen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt och att omfattande åtgärder behövs för att få bukt med problemen.

- I dagsläget är det svårt att säga vilka åtgärder det blir. Nu är nästa steg att diskutera med de som nämns i rapporten och sedan utgående från det förslag på åtgärder, säger Magnus Lundberg.

Tf redaktionschef Nina Smeds säger att det är bra att det blir klargjort vad som hänt.

- Jag tycker att det var bra att det gjordes en juridisk utredning, eftersom Nya Ålands granskning lade fram brottsanklagelser. För min del känns det bra att det framkom att inga brott förekommit, säger hon.

Hon har inte tillgång till rapporten, men tror att hon i stor utsträckning blir delaktig i att reda ut problemen. Hon inväntar dock vad styrelsen vidtar för åtgärder.

 

Reportern har inte varit delaktig i den aktuella utredningen. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »