Publicerad: fredag, 5 juni, 2020 - 06:18Uppdaterad: fredag, 5 juni, 2020 - 09:04
  • ÅGK och personerna har länge haft en tvist. Arkivbild.

Uteslutning ur golfklubb till tingsrätten

Två tidigare medlemmar som blev uteslutna ur Ålands golfklubb, ÅGK, har tagit ärendet till domstol.

Det var i april 2018 som de två personerna blev uteslutna efter omröstning på klubbens årsmöte. Bakgrunden är att golfklubben och de två personerna tidigare haft en tvist om en väg i flera år. Klubbens styrelse menade att personerna skadat klubbens intressen och förde då fram på årsmötet att de skulle uteslutas.

Nu vill personerna att uteslutningen ska hävas eftersom de menar att de inte brutit mot klubbens stadgar och att det därför inte var rätt att utesluta dem. Golfklubben däremot anser att yrkandena ska förkastas eftersom de anser att beslutet varit motiverat och befogat.