Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 30 mars, 2023 - 11:42Uppdaterad: torsdag, 30 mars, 2023 - 13:22
  • Medborgarinstitutet är en av skolorna som ingår i statistiken.

Utbildning som inte leder till examen minskade

Antal kurser, undervisningstimmar och deltagare i utbildning som inte leder till examen minskade något under 2022 i jämförelse med 2021. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

Deltagarantalet minskade med fyra procent medan både kurser och undervisningstimmar minskade med drygt två procent. Totalt var kurserna drygt 1.200 stycken och undervisningstimmarna nästan 39.300. Närmare 9.000 personer deltog i kurserna. Utbildning som inte leder till examen hålls av Ålands yrkesgymnasium, Öppna högskolan, Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet och Ålands musikinstitut. 

Medborgarinstitutet är den skola som har den största verksamheten inom utbildning som inte leder till examen. Totalt är nästan 70 procent av alla deltagare kvinnor och den enda typen av kurser där männen var i majoritet var kategorin övriga utbildningar.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »