• En anställd inom äldreomsorgen har sagts upp efter att ha tagit emot pengar av en klient.. Arkivfoto: Ida Jansson.
Socialdirektör Susanne Lehtinen intervjuas av Nina Smeds:
Publicerad: fredag, 23 februari, 2018 - 16:06, uppdaterad: fredag, 23 februari, 2018 - 16:08

Uppsagd efter att ha tagit emot pengar av klient

I januari sades en anställd inom äldreomsorgen i Mariehamn upp när det framkom att den anställda tagit emot pengar, åtminstone 1 000 euro, av en klient.

- Eftersom det strider mot regelverket så har arbetsavtalet hävts med omedelbar verkan, säger stadens socialdirektör Susanne Lehtinen.

Om den anställdas handlande även strider mot eventuella lagar får en framtida polisutredning visa, skriver Susanne Lehtinen i uppsägningsbeslutet. Den anställda har lämnat in en rättelseyrkan, men det har kommit in för sent. Det är tingsrätten som kan avgöra frågor om tvister när det gäller anställningsförhållanden, socialnämnden endast kan ta ställning till om beslutet om uppsägningen gjorts korrekt.

Staden har tydliga regler för de anställda. Man ska inte ta emot gåvor eller pengar från klienter eller blanda sig i klienternas privata ärenden, som exempelvis testamenten.

- Det här finns nerskrivet, och det känner alla till och det måste alla följa, säger Susanne Lehtinen. Hon har inte varit med om ett liknande ärende tidigare.

Fler Nyheter

Kostnader för köpta läkartjänster ökade

Kostnaderna för köpta läkartjänster överskred Ålands hälso- och sjukvårds budget förra året. Det framkommer i bokslutet som godkändes på ÅHS-styrelsens möte i dag.

Paf överklagar penningtvättsdom

Pafs vd Christer Fahlstedt förklarar varför Paf överklagar penningtvättsdomen:
Pafs styrelse har bestämt sig för att överklaga Ålands tingsrätts dom från den 28 februari då Paf dömdes för penningtvätt av oaktsamhet.

Fem ska massera landskapspersonal

Landskapsregeringen har antagit anbud från företag som de anställda kan få subventionerad massage hos.

Batterier tas bort från släckta fyrar

Gamla batterier ska tas bort från släckta fyrar på Åland. Landskapsregeringen har bestämt att företaget Meritaito Ab ska miljösanera de så kallade fiskelandningsfyrarna genom att ta bort batterier som inte fungerar längre men som lämnats kvar.

Plan för Södra Lillängen ställs ut

Förslaget till stadsplan för bostadsområdet Södra Lillängen i Ytternäs godkändes av stadsstyrelsen i går.

Mariehamns FBK avyttras

Henrik Lindqvist intervjuas av Nina Smeds
Efter 131 års verksamhet läggs Mariehamns Frivilliga Brandkår, MFBK, ner. Det slutliga, formella beslutet om nedläggning fattas på ett medlemsmöte i augusti och orsaken är att kåren inte längre har någon verksamhet sedan Badhuspaviljongen sålts.

Optinova gör mångmiljonsatsning

Koncernchef Anders Wiklund intervjuas av Marika Kvarnström
Optinova planerar en mångmiljonsatsning som innefattar utbyggnad av en ny stor produktionshall i Godby såväl som förnyande av befintliga produktionshallar vad gäller automatisering, digitalisering och ny utrustning.

"Källkritiken blir bättre"

Chefredaktören Janne Wass intervjuas av Marika Kvarnström
Vi är idag bättre på källkritik än tidigare.

Saltvik satsar på solpaneler

Saltviks kommun vill installera solpaneler på taket på Sunnanberg vårdhem och bjuder nu ut installationen av solpanelerna på entreprenad.