• En anställd inom äldreomsorgen har sagts upp efter att ha tagit emot pengar av en klient.. Arkivfoto: Ida Jansson.
Socialdirektör Susanne Lehtinen intervjuas av Nina Smeds:
Publicerad: fredag, 23 februari, 2018 - 16:06, uppdaterad: fredag, 23 februari, 2018 - 16:08

Uppsagd efter att ha tagit emot pengar av klient

I januari sades en anställd inom äldreomsorgen i Mariehamn upp när det framkom att den anställda tagit emot pengar, åtminstone 1 000 euro, av en klient.

- Eftersom det strider mot regelverket så har arbetsavtalet hävts med omedelbar verkan, säger stadens socialdirektör Susanne Lehtinen.

Om den anställdas handlande även strider mot eventuella lagar får en framtida polisutredning visa, skriver Susanne Lehtinen i uppsägningsbeslutet. Den anställda har lämnat in en rättelseyrkan, men det har kommit in för sent. Det är tingsrätten som kan avgöra frågor om tvister när det gäller anställningsförhållanden, socialnämnden endast kan ta ställning till om beslutet om uppsägningen gjorts korrekt.

Staden har tydliga regler för de anställda. Man ska inte ta emot gåvor eller pengar från klienter eller blanda sig i klienternas privata ärenden, som exempelvis testamenten.

- Det här finns nerskrivet, och det känner alla till och det måste alla följa, säger Susanne Lehtinen. Hon har inte varit med om ett liknande ärende tidigare.

Fler Nyheter

Straffbart bruk av narkotika, obetald fordonsskatt och trafikolycka

Under dagen har polisen bland annat jobbat med fall av straffbart bruk av narkotika, obetald fordonsskatt och en trafikolycka.

Villkortligt fängelse för våld och ärekränkning

En person har dömts till fem månaders villkorligt fängelse för ärekränkning, våldsamt motstånd mot tjänsteman och två fall av motstånd mot person som upprätthåller ordningen.

Bilkrock i Söderbybacken

Två bilar krockade i Söderbybacken vid 16-tiden idag.

Kommunerna har svarat om hur äldreomsorgen ska utvecklas

Wille Valve intervjuas av Marika Kvarnström.
Landskapsregeringen har frågat samtliga kommuner om hur de tänker utveckla sin äldreomsorg så att den motsvarar servicemålen och kommande lagstiftning.

Lappo skolbyggnad säljs

John Wrede intervjuas av Lukas Jacobson.
Lappo skolbyggnad säljs efter fem års väntan.

Brändö planerar bygga bostäder

Brändö kommun planerar att bygga nya hyresbostäder.

Körde stulen bil i diket

En 33-årig man har av tingsrätten dömts till böter för olovlig körning, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel och äventyrande av trafiksäkerheten.

Stadsfullmäktige bordlade förtroendeomröstning

Barbro Sundback saknade motiveringar i förslag i stadsfullmäktige.
Ålands framtids önskan att byta ut sin ledamot Birgitta Johansson i stadsstyrelsen fick ingen lösning när stadsfullmäktige behandlade ärendet i går.

Färre skärgårdsplatser på färjor

Antalet skärgårdsplatser på tre av färjorna minskas under sommarens högsäsong. Anledningen är att färjor som enligt bokningssystemet varit fullbokade i verkligheten haft ledig kapacitet på bildäck.