• En anställd inom äldreomsorgen har sagts upp efter att ha tagit emot pengar av en klient.. Arkivfoto: Ida Jansson.
Socialdirektör Susanne Lehtinen intervjuas av Nina Smeds:
Publicerad: fredag, 23 februari, 2018 - 16:06, uppdaterad: fredag, 23 februari, 2018 - 16:08

Uppsagd efter att ha tagit emot pengar av klient

I januari sades en anställd inom äldreomsorgen i Mariehamn upp när det framkom att den anställda tagit emot pengar, åtminstone 1 000 euro, av en klient.

- Eftersom det strider mot regelverket så har arbetsavtalet hävts med omedelbar verkan, säger stadens socialdirektör Susanne Lehtinen.

Om den anställdas handlande även strider mot eventuella lagar får en framtida polisutredning visa, skriver Susanne Lehtinen i uppsägningsbeslutet. Den anställda har lämnat in en rättelseyrkan, men det har kommit in för sent. Det är tingsrätten som kan avgöra frågor om tvister när det gäller anställningsförhållanden, socialnämnden endast kan ta ställning till om beslutet om uppsägningen gjorts korrekt.

Staden har tydliga regler för de anställda. Man ska inte ta emot gåvor eller pengar från klienter eller blanda sig i klienternas privata ärenden, som exempelvis testamenten.

- Det här finns nerskrivet, och det känner alla till och det måste alla följa, säger Susanne Lehtinen. Hon har inte varit med om ett liknande ärende tidigare.

Fler Nyheter

Läget lugnt för Haraldsbyfabrikens framtid

Fabrikschef Christer Söderström intervjuas av Martina Eriksson
-Vi behöver inte längre gå runt och fundera på om vi ska läggas ner, idag anses vi som en duktig del av Orkla. Det säger Christer Söderström som är fabrikschef för chipsfabriken i Haraldsby.

Tillägg för omsorg i Lumparland

Kommunfullmäktige i Lumparland har nu godkänt ett tilläggsanslag på drygt 53.000 euro som socialnämnden hade äskat om.

Svar om övergödda träsket Träsk

Utbyggnaden av avloppsledningsnätet i Sund är ett sätt att förbättra situationen i det övergödda träsket Träsk. Det framgår av kommunstyrelsens svar på en skrivelse där kommunen uppmanas engagera sig i ärendet.

”Det brinner i knutarna"

Lantrådet Katrin Sjögren intervjuas av Nina Smeds
Fortfarande finns ingen färdig proposition, det vill säga ett förslag, till nytt ekonomiskt system för Åland. -Men det brinner i knutarna, säger lantrådet Katrin Sjögren (Lib).

Tufft för stadens köpmän

Michele Ferrari och Jonathan Käld
Det blev en en lång diskussion på FB-gruppen Åland ekonomi efter lantrådet Katrin Sjögrens inlägg om situationen för stadens köpmän.

Oredan inom ÅBF är inte uppredd

Mikael Erickson, verksamhetsledare ÅBF.
Ålands kulturdelegation underkände i veckan den skuldredovisning som Ålands bildningsförbund tillhandahållit.

Inget behov att göra Annagården till institution

Föglö har i dag inget behov av fler institutionsplatser och att helt göra om det effektiviserade serviceboendet Annagården till ett institutionsboende är inte aktuellt.

Stan förbereder sig för värmeböljor

Beredskapen inför varma somrar var en av sakerna som diskuterades när social- och infrastrukturnämnden i Mariehamn höll ett gemensamt möte i tisdags.

Ska Ytternäs skola byggas ut?

Bildningsdirektör Kjell Nilsson om de nya behoven (från Åland idag)
Kjell Nilsson, bildningsdirektör i Mariehamn, föreslår inför nämnden att det ska påbörjas en förstudie av utbyggnadsmöjligheter av Ytternäs skola.