Publicerad: fredag, 22 maj, 2020 - 16:20Uppdaterad: fredag, 22 maj, 2020 - 17:33
  • Slösa inte med vattnet i onödan, uppmanar landskapsregeringen. Foto: Malin Lundberg

Uppmanar till att spara vatten

Landskapsregeringen uppmanar de som ägnar sig åt trädgårdsarbete eller annan odling till att så långt som möjligt spara vatten.

Den som har möjlighet råds att samla upp och lagra regnvatten för att vattna odlingarna med, vilket både minskar på användandet av vatten från vattentäkter, och minskar flödena i avloppssystemen.
Landskapsregeringen meddelar att nivåerna i vattentäkterna i dag är goda och att det inte råder någon brist på dricksvatten, men att ett långsiktigt och hållbart tänk ändå rekommenderas.
Både 2016 och 2017 upplevde Åland en relativ vattenbrist.
 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »