Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 2 april, 2024 - 15:45Uppdaterad: tisdag, 2 april, 2024 - 17:25

Upphandlingsexpert om VIS: “Varningsklockor borde ha ringt”

“Varningsklockor borde ha ringt redan då man insåg att bara en intressent fyllde kraven för att vara med i upphandlingen om VIS.” 

Det säger Eva-Riitta Högnäs, som är upphandlingsexpert och ledande jurist på kommunförbundet i Finland. 

Enligt henne har kraven gällande kreditvärdighet i redan i upphandlingsannonsen varit mycket strikta, och i upphandlingens natur ligger att ju högre och svårare krav man ställer desto färre aktörer kan fylla dem och desto högre blir priset. 

Konkurrenspräglad dialog är ett lämpligt system då man behöver mer information om det som ska upphandlas, då man vill utforska alternativ som finns på marknaden. Först efter att man fört en dialog med potentiella leverantörer fastställer man sina produktspecifikationer och ber om anbud.   

Högnäs konstaterar även att det formellt är okej att i det här skedet gå vidare med bara en aktör, som ÅHS gjort med Cambio, men att det inte är oproblematiskt.  

– Man får ju inte stänga ute konkurrensen, utan borde möjliggöra att olika sorters företag har möjlighet at komma med. 

Vad finns det för risker kopplade till den här upphandlingen?  

– Risken är kanske att man inte når bästa möjliga slutresultat eftersom man inte upphandlat med flera. Det som jag alltid säger till upphandlingsenheter är att de måste komma ihåg att de använder offentliga pengar.   

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »