Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 21 november, 2023 - 16:23Uppdaterad: tisdag, 21 november, 2023 - 16:23

Upphandling av KHS-bygge avbryts och görs om

VVS-entreprenadsdelen i upphandlingen av om- och tillbyggnaden av Kyrkby högstadieskola avbryts. Det här efter att Bomanson & Co besvärat sig mot upphandlingen till marknadsdomstolen, något som Ålands Radio tidigare rapporterat om.  

I svaret som Södra Ålands Utbildningsdistrikt, SÅUD, nu skickat till marknadsdomstolen framkommer att byggnadskommittén för KHS om- och tillbyggnad upphäver det tidigare beslutet om VVS-entreprenaden och att upphandlingen nu görs om. 

Byggnadskommittén har också beslutat att ersätta Bomanson & Co för de rättegångskostnader som uppkommit som en följd av det inlämnade besväret, något som Bomanson & Co yrkade på.  

Mathias Eriksson, utbildningschef på SÅUD, skriver i ett mail till Ålands Radio att den juridiska bedömningen är att SÅUD inte skulle vinna i marknadsdomstolen då det finns brister i anbudsförfrågan som behöver rättas till.
- Att göra om upphandlingen kommer att leda till en viss justering av tidsplanen för projektet men i vilken omfattning går inte att svara på ännu, skriver Mathias Eriksson.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »