Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 15 juli, 2022 - 06:42Uppdaterad: måndag, 18 juli, 2022 - 10:43

Uppdaterad: Fler ska rekommenderas fjärde dos vaccin

Institutet för hälsa och välfärd, THL, har gått ut med förhandsinformation om att de kommer att rekommendera en utvidgning av de fjärde doserna av covid-19-vaccin i slutet av sommaren.

Förhandsinformationen gör det möjligt för kommunerna att förbereda sig på att ordna vaccinationerna under hösten. Rekommendationen just nu är att från den 15 augusti får alla som fyllt 65 år en fjärde dos. Efter den 1 september ges ytterligare en dos till de som fyllt 60 år och de som är i åldern 12-59 år som hör till riskgrupperna för en allvarlig coronavirussjukdom. ÅHS förbereder sig som bäst och kommer i god tid att komma med information om hur vaccinationerna ordnas på Åland och hur berörda personer ska gå till väga.

Under sommaren har antalet fall med covid-19 ökat rejält runt om i Europa, men i Finland har det legat på en stabil nivå med 10.000-11.000 fall i veckan. Med beaktande av situationen i de övriga EU-länderna är det dock möjligt att antalet smittfall börjar öka också i Finland mot slutet av sommaren, skriver THL.
Belastningen på sjukhusen har minskat i jämn takt under våren och början av sommaren, men ökat något i juli. Till stor del förklaras ökningen av bifynd, det vill säga att covid-19 inte har varit orsaken till intagning på sjukhus.

Belastningen på intensivvården har tills vidare varit liten. Antalet dödsfall med anknytning till covid-19 har fortsatt att minska och är nu mindre än det varit under hela detta år.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »