Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 16 augusti, 2022 - 10:43Uppdaterad: tisdag, 16 augusti, 2022 - 13:55
  • Bränslegrottan finns vid kraftverket i Mariehamn. Arkivbild.

Uppdaterad: Enerexit-stämning slutade i förlikning

Böge Holmberg och Sune Axelsson har ingått en förlikning med stadens bolag Enerexit gällande deras stämningsansökan.

De muntliga förhandlingarna i målet var planerade att inledas på tisdagsmorgonen men inhiberades i och med förlikningen. Böge Holmberg och Sune Axelsson får nu de mötesarvoden som de yrkat på men avstår samtidigt kravet på utebliven ersättning på drygt 25.000 euro.

Böge Holmberg och Sune Axelsson ingick tidigare i styrelsen för Mariehamns helägda bolag Enerexit. Arbetet som de tidigare yrkade ersättning för rörde saneringen av bränslegrottan vid kraftverket i Mariehamn – ett uppdrag de tilldelat sig själva. De har hävdat att detta var förankrat hos staden, samtidigt som staden 2019 polisanmälde Enerexits styrelse.

Förundersökningen pågår fortfarande. Förundersökningsledare Tommy Thörnroos säger till Ålands Radio att de ”nogsamt följer med den förlikning som gjorts" och att man tillsammans med åklagare kommer att göra en analys av hur den påverkar en eventuell straffrättslig prövning av ärendet.

Texten har uppdaterats med information om förlikningen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »