Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 22 oktober, 2021 - 12:40Uppdaterad: fredag, 22 oktober, 2021 - 12:40
  • Krista Mikkonen. Foto: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia.

Uppdaterad aktionsplan för Östersjön godkändes

De ministrar i Östersjöstaterna som svarar för skyddet av Östersjön och Europeiska kommissionen godkände i dag den uppdaterade aktionsplanen för Östersjön, Baltic Sea Action Plan. Det skriver miljöministeriet i ett pressmeddelande.

Östersjöstaterna och EU har genomfört aktionsplanen, som innehåller gemensamma mål och överenskomna åtgärder fram till 2030, sedan 2007.
- Vi behöver fler stora satsningar för att förbättra Östersjöns tillstånd. Vi har redan åstadkommit mycket, men effekten av arbetet syns med en beklaglig fördröjning. På initiativ av Finland fick programmet bättre mål för att stävja övergödningen och för den cirkulära ekonomin, samt för att minimera sjöfartens miljökonsekvenser, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.
Den uppdaterade aktionsplanen för Östersjön innehåller nästan 200 åtgärder för att uppnå god status i Östersjöns marina miljö. Staterna genomför en del av åtgärderna skilt för sig och en del tillsammans.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »