Publicerad: torsdag, 9 april, 2020 - 14:21Uppdaterad: torsdag, 9 april, 2020 - 15:34
  • De finländska universiteten frångår de vanliga urvalsproven . Foto Ida Jansson

Universitet i Finland frångår vanliga urvalsprov

Universiteten i Finland har slagit fast att traditionella urvalsprov inte kan ordnas på grund av situationen med coronaviruset.

Det rapporterar Svenska Yle. Antagningen under våren och sommaren 2020 kommer att genomföras så att man undviker fysiska kontaktsituationer. I stället för traditionella urvalsprov kommer universiteten att använda digitala antagningssätt eller nätkurser. Universiteten kan också utvidga betygsantagningen eller använda särskilt definierad antagning via Öppna universitet. Småskaliga urvalsprov kan ordnas på villkor att man vidtar noggranna försiktighetsåtgärder.
Detaljerade uppgifter om urvalsprov som sker i april ges så fort som möjligt och senast den 30 april. Även yrkesskolorna slopar de traditionella urvalsproven och ordnar dem i stället på distans i början av juni.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »