Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 1 december, 2010 - 07:42Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Underskott i Sunds budgetförslag

Förslaget till nästa års budget för Sunds kommun går på minus. Efter att det behandlats i nämnder och kommunstyrelse i ett par omgångar skickas det nu till kommunfullmäktige med ett underskott på drygt 75.000 euro efter avskrivningar. En orsak till underskottet är, enligt kommundirektör Christina Nukala-Pengel, ökade utgifter inom socialväsendet. Bland annat har äldreomsorgen i Sund byggts ut med tolv nya platser. En planerad, fortsatt utbyggnad av Tallgården vill kommunstyrelsen däremot skjuta upp. Bland de större investeringar som föreslås finns utbyggt avloppsledningsnät och kommunalteknik till det nya bostadsområdet Furumo på Prästö. Kommunfullmäktige i Sund diskuterar budgetförslaget på tisdag i nästa vecka

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »