Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 5 oktober, 2020 - 14:26
  • Genrebild. Foto: ÅRTV

Underkänd åländsk lagstiftning presenteras i bok

En bok som presenterar de gånger Finlands president underkänt åländska lagar har nu blivit klar.

Författare är Ida Jansson och boken heter "Att sätta självstyrelsens gränser". Det är en första rapport av ett större projekt inom Olof M Janssons stiftelse där man satsar på forskning om självstyrelsens utveckling.

Boken innehåller en sammanställning och analys av samtliga av Finlands president underkända åländska lagar under perioden från självstyrelsen ikraftträdande till och med 2018.
Högsta domstolen spelar en central roll i kontrollen av den åländska lagstiftningen och fokus ligger på HD:s avslag och hur man motiverat dem.

Ida Jansson är doktorand vid avdelningen för mänskliga rättigheter vid historiska institutionen vid Lunds universitet.
Boken presenteras vid ett öppet seminarium den sjunde oktober i Ålands sjöfartsmuseum.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »