Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 6 juli, 2022 - 12:03Uppdaterad: onsdag, 6 juli, 2022 - 12:03
  • Sia Spiliopoulou Åkermark kommenterar gårdagens Nato-besked.

Den tysta Nato-accepten är ”bara början”

Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark gläds över beskedet om att Ålands demilitarisering och neutralisering har införlivats muntligt och även formellt i samband med anslutningsförhandlingarna till försvarsalliansen Nato.

Ministerrådet Anton Nilsson sade igår att den största och mest aktiva insatsen från Ålands sida i anslutningsprocessen till Nato är avklarad.

De 30 Natoländerna ska nu godkänna protokollen i sina respektive parlament innan Finland och Sverige kan bli fullvärdiga medlemmar.

Men Sia Spiliopoulou Åkermark påminner samtidigt om att förklaringen från Finlands sida bara är början, då formeringen av de militära och operativa delarna av verksamheten återstår. ”Ålands internationella ställning talar för behovet av differentiering, staters mycket olika förutsättningar, respekt för minoriteter och särskilt för återhållsamhet i våldsanvändningen. Nato kan också ha nytta av dessa aspekter”, skriver hon i ett uttalande till Ålands Radio.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »